projekt chodnika kraków

Co jest ważne przy projektowaniu chodników?

W obecnym czasie w czasie planowania przestrzennego miasta zwraca się szczególny nacisk na bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pieszych. Z tego właśnie względu, znacznie większy nacisk niż kiedykolwiek wcześniej kładzie się na to, aby w mieście znajdowały się właściwie zaprojektowane chodniki. Wyróżniać się one powinny na przykład odpowiednią nawierzchnią czy też szerokością.

Chodnik – jak go zaprojektować?

projekt chodnika na terenie krakowaTo, jaka szerokość chodnika będzie najbardziej odpowiednia w danej sytuacji, zależne być może od kilku kwestii. Wpływ na to będą mieć planowane funkcje takiej właśnie trasy dla pieszych. Szacując szerokość chodnika zawsze na uwadze mieć należy również miarodajne natężenie ruchu pieszych na danej trasie. Ogólnie jednak przyjąć należy, że szerokość chodnika powinna się mieścić w okolicach 1,80 metra. Będzie ona odpowiednia, aby z danej trasy pieszej mogła korzystać większa liczba przechodniów jednocześnie. W pewnych, wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza się jednak zastosowanie chodnika w mieście o nieco mniejszej szerokości. Co więcej, często istnieje konieczność, aby miał on na przykład jedynie metr szerokości, ze względu na ukształtowanie terenu czy brak możliwości poszerzenie drogi.

projekt chodnika krakówW takich jednak przypadkach upewnić się należy, że uwzględni się w projekcie trasy pieszej dedykowane miejsce do wymijania się osób ze szczególnymi potrzebami. Takie rozwiązanie powinno się wyróżniać długością nie mniejszą niż dwa metry oraz szerokością w okolicach 1,80 metra. Jeżeli chodzi o projekt chodnika na terenie Krakowa, trzeba pamiętać również o konieczności zastosowania nowoczesnej nawierzchni takiej trasy pieszej. Powinna ona być odporna na różne czynniki zewnętrzne, zmiany pogody oraz na przykład na sól przemysłową, stosowaną często w celu walki z oblodzeniem. W wielu miastach Polski obecnie zaraz obok chodnika dla pieszych tworzone są trasy dla rowerzystów. Te, wyróżniać się powinny czerwonym kolorem nawierzchni w odróżnieniu do szarego, stosowanego na trasach pieszych.

W obecnym czasie szczególną uwagę przykłada się do zachowania odpowiedniego bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców. W tym celu z dużą uwagą podchodzi się do kwestii projektowania tras pieszych, rowerowych oraz dróg. Wyróżniać je powinny właściwe dla nich parametry fizyczne, jeżeli chodzi na przykład o ich szerokość. Drogi, również te przeznaczone dla pieszych, wyróżniać się powinny we właściwy sposób zaprojektowaną nawierzchnią. To może mieć nie tylko decydujący wpływ na bezpieczeństwo, ale również i komfort pieszych w czasie poruszania się po danej trasie.