ekspertyza geologiczna

Kiedy niezbędna jest ekspertyza geologiczna?

Badania geotechniczne są w większości sytuacji niezbędnym wymogiem, aby móc przystąpić do faktycznej realizacji danej inwestycji budowlanej. Elementem wieńczącym wykonanie takich badań jest zawsze ekspertyza geologiczna. To właśnie ona jest podstawą do uzyskania oficjalnego pozwolenia na budowę danego obiektu. Badanie gruntu jest jednym z tych, których wymaga się w pierwszej kolejności przed uzyskaniem oficjalnej zgody na budowę danego budynku.

Po co robi się te badania?

fachowa ekspertyza geologicznaTo właśnie dzięki niemu możliwe jest dokładne określenie parametrów konstrukcyjnych danego domu. Można w ten sposób również znacznie łatwiej uzyskać informację na temat najlepiej się sprawdzającego materiału użytego do stworzenia fundamentów. Fachowa ekspertyza geologiczna jest dokumentem niejako wieńczącym wykonane badania geologiczne. Muszą się w nim każdorazowo znajdować pewne ściśle określone informacje oraz dane. Przede wszystkim chodzi tutaj o szacowaną głębokość wód gruntowych na terenie budowy oraz o szacowany poziom przepuszczalności gruntu. Opinię geotechniczną sporządza się zazwyczaj na podstawie wykonania odwiertów geologicznych, dzięki czemu możliwa jest bardzo precyzyjna analiza warunków wodno-gruntowych pod inwestycję.

ekspertyza geologicznaWarto pamiętać o tym, że w każdej opinii geotechnicznej powinny się znajdować zawsze pewne, ściśle określone dane. W ekspertyzie takie powinna się znaleźć zarówno część opisowa, jak też i ta graficzna. Ta druga to nic innego jak mapka danej działki, na której zostały zaznaczone miejsca wykonanych odwiertów geologicznych. Część opisowa jest jednak zdecydowanie bardziej skomplikowana. W tej część ekspoertyzy odnaleźć można bowiem na przykład zalecenia co do wykorzystywanych fundamentów. Oprócz tego część ta odnosi się do sposobów zabezpieczenia inwestycji na przykład przed oddziaływującymi wodami gruntowymi. Może się nie obyć bez określenia informacji dotyczących głębokości wód gruntowych oraz prognozy wahań ich położenia. Wszystkie te dane są bardzo ważne dla rzetelności ekspertyzy geologicznej.

W obecnym czasie niemal przed każdą inwestycją budowlaną wykonywane są odpowiednie badania geologiczne. Ich bardzo ważnym elementem, a tak naprawdę uwiecznieniem jest uzyskanie tak zwanej ekspertyzy geologicznej. Jest to dokument, w którym to znajdują się wszystkie najważniejsze dane odnoszące się do informacji zebranych w czasie badań gruntu. Ważne jest, aby badaniami geologicznymi, jak też i samym sporządzeniem ekspertyzy geologicznej zajmowali się wyłącznie profesjonaliści, mający dostęp do profesjonalnego sprzętu.