pompa ciepła

Sposoby wykorzystania pomp ciepła

Woda pochodząca z gruntu może być z powodzeniem wykorzystana do celów grzewczych, jeżeli posiadamy pompy ciepła, które pozwalają na uzyskanie określonej temperatury.

Źródła ciepła dla pomp

pompa ciepłaPrzed zamontowaniem pompy, powinniśmy pamiętać o tym, aby przeprowadzić analizę stanu wody gruntowej – jej jakość oraz wielkość dostępnych zasobów. Wśród proponowanych przez specjalistów rozwiązań technicznych wymienia się między innymi system wykorzystujący dwie studnie – tutaj woda gruntowa pobierana jest z jednej z nich, następnie wysokiej jakości pompa ciepła z Gniezna przepompowuje ją i odprowadza do studni zrzutowej. Zaletą tego rozwiązania jest duża wydajność oraz niewielki koszt inwestycyjny. Należy jednak pamiętać o tym, że tego typu konstrukcja może być zbudowana jedynie wówczas, gdy posiadamy pozwolenie wodnoprawne na studnię o głębokości powyżej 30m. Producenci pomp ciepła proponują także inne rozwiązanie, które wykorzystuje tym razem nie ciepło pochodzące z wody, a to, które pochodzi bezpośrednio z gruntu nagrzewanego przecież na co dzień przez słońce. Tym rozwiązaniem jest system pionowych sond gruntowych – tutaj stosuje się pionowe odwierty z rurami w kształcie litery U. To w nich krąży czynnik cieplny i oddaje je do pompy ciepła. Niestety kolektory pionowe są droższe od tych poziomych, ponadto musimy liczyć się z koniecznością przeprowadzenia badań geologicznych.

pompa ciepłaZ kolei wadą kolektorów poziomych jest to, że nie utrzymują one stałej temperatury źródła, tylko zależy ona od temperatury otoczenia. Ponadto montaż tych kolektorów musi być przeprowadzony na dużej powierzchni terenu – zazwyczaj ta powierzchnia jest nawet trzykrotnie większa od powierzchni domu, który ma być ogrzewany. Wężownice umieszczone na głębokości do 2m pod ziemią umożliwiają sadzenie jedynie roślinności niskokorzennej, dlatego może to być też pewne ograniczenie dla tych, którzy marzą o pięknym ogrodzie z urozmaiconą fauną. Wymienione rozwiązania są jednak tymi najpopularniejszymi, które jako źródło ciepła wykorzystują wodę gruntową lub ciepło pochodzące bezpośrednio z gruntu. Producenci proponują jeszcze wykorzystanie powietrza jako czynnika cieplnego. Jako zaletę wymienia się to, że, wybierając to rozwiązanie, można uniknąć wykonywania wykopów lub odwiertów, nie trzeba martwić się o formalności w postaci odpowiednich zezwoleń, ponadto koszt inwestycyjny jest naprawdę niski.

Niestety, porównując ten sposób z poprzednimi, jest on o wiele mniej efektywny, ponadto występują często duże wahania temperatury źródła.