usługi z zakresu ochrony środowiska

Co przedsiębiorcy muszą wiedzieć o ochronie środowiska?

Prowadzenie działalności gospodarczej obwarowane jest obecnie szeregiem przepisów dotyczących ochrony środowiska. Liczba obowiązków, które ciążą na przedsiębiorcach jest tak duża, że część z nich decyduje się na delegowanie ich poza firmę, żeby odciążyć własną administrację. Wybierając firmę, która będzie zajmowała się kwestiami środowiskowymi, warto wybrać doświadczone biuro, które posiada polisę OC związaną z własnymi usługami.

Przepisy takie jak Ustawa o ochronie środowiska czy Prawo wodne są cyklicznie nowelizowane

kompleksowa ochrona środowiska - usługi dla firmNa przedsiębiorcach ciąży szereg obowiązków, które nałożone są przez takie akty prawne jak Ustawa o odpadach, Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi czy Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Do wielu z tych dokumentów dołączone są także akty wykonawcze. Znajomość wszystkich tych przepisów mogłaby być kłopotliwa dla przedsiębiorców. Zewnętrza firma może zająć się pilnowaniem i uiszczaniem cyklicznych opłat, które związane są z gospodarczym wykorzystywaniem środowiska naturalnego. Niezbędne jest też prowadzenie ewidencji, która może zostać skontrolowana przez uprawnionych urzędników w dowolnym terminie. Firmy wytwarzające odpady muszą składać do Urzędu Marszałkowskiego odpowiednie sprawozdania. Prawo precyzyjnie reguluje takie zagadnienie jak kompleksowa ochrona środowiska – usługi dla firm w tym zakresie świadczone są przez doświadczone biura i kancelarie.

usługi z zakresu ochrony środowiska Niektóre rodzaje firm muszą wywiązywać się z większej ilości zobowiązań, na przykład przedsiębiorstwa produkcyjne, które wytwarzają odpady szkodliwe dla środowiska. Ich składowanie, transport oraz utylizacja wymagają odpowiednich dokumentów. Firmy muszą też raportować swoje wyniki związane z ochroną środowiska do Głównego Urzędu Statystycznego. Duże zakłady produkcyjne wymagają regularnych audytów środowiskowych, które są w stanie wykazać szereg nieprawidłowości oraz pomagają w usprawnieniu procedur. Przeprowadzenie ich przez zewnętrzną firmę zapewnia większą skuteczność. Wykonanie audytu środowiskowego sprawia, że przedsiębiorstwo może odpowiednio przygotować się do zewnętrznej kontroli.

Niezgodności wykazane w trakcie audytu nie niosą za sobą żadnych konsekwencji prawnych i finansowych – to idealna okazja, żeby wdrożyć nowe procedury i poprawić istniejące zabezpieczenia. Audyt środowiskowy może dotyczyć zarówno rozwiązań technicznych i terenowych, jak i prowadzonej przez firmę dokumentacji. Zewnętrzne firmy mogą monitorować, czy wszystkie procedury formalno-prawne wykonywane są w odpowiedni sposób.