prace na wysokości

Czego potrzeba do wykonywania usług wysokościowych?

Jednym z rodzajów zadań uznawanych za szczególnie niebezpieczne są prace wysokościowe. Są to wszelkie prace, które wykonuje się na rusztowaniach, podestach czy drabinach. Praca na konstrukcji, która znajduje się powyżej jednego metra od podłoża, jest już uznawana za wysokościową. Definicja prac wysokościowych znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prace na wysokościach

usługi wysokościowe dla firm w warszawieWykonywanie prac wysokościowych wymaga od pracowników konkretnych predyspozycji. Szczególnym rodzajem prac wysokościowych są zadania alpinistyczne. Wykonuje się je w dostępie linowym, a więc pracownik podwieszony jest za pomocą szelek. Pozwala to na wykonywanie robót budowlanych, montażowych czy porządkowych. Fachowcy zajmujący się pracami wysokościowymi w ten sposób myją elewacje, montują konstrukcje czy usuwają zabrudzenia z okien w biurowcach. Do świadczenia usług alpinistycznych potrzebne są odpowiednie uprawnienia. Zdobywa się je w ramach kursu alpinisty przemysłowego. Konieczne jest także ukończenie szkolenia BHP, które obejmuje między innymi pierwszą pomoc dla osoby po upadku z dużej wysokości.

prace na wysokościPrzed przystąpieniem do pracy alpinista przemysłowy musi także zostać zapoznany ze stanowiskiem. Wysokiej jakości usługi wysokościowe dla firm w Warszawie realizowane są przez doświadczonych specjalistów, którzy posiadają zarówno uprawnienia, jak i predyspozycje fizyczne. Do wykonywania prac wysokościowych niezbędne jest przejście badań lekarskich. W skierowaniu na badania musi znaleźć się informacja, że praca będzie wykonywana na wysokości powyżej trzech metrów. Przeciwskazaniami mogą być na przykład problemy z błędnikiem lub poważna wada wzroku. Prace wysokościowe są wykonywane przeważnie w miejscach silnie zurbanizowanych – firmy wykorzystują takich specjalistów do mycia okien w przeszklonych biurowcach czy do konserwacji instalacji przemysłowych.

Praca na kominach przemysłowych wymaga dużej odporności na stres. Elewacje budynków przemysłowych wymagają regularnego czyszczenia i odświeżania, żeby nie zacząć niszczeć. Zajmują się tym pracownicy posiadający uprawnienia i kwalifikacje do prac wysokościowych. Oprócz alpinistów przemysłowych są to także pracownicy, którzy wykonują swoją pracę na rusztowaniach, podestach i podnośnikach – jest to dostęp budowlany. Pracownik wykonujący zadania wysokościowe musi posiadać także kompetencje związane z danym rodzajem pracy, a więc znać się na montażu lub czyszczeniu powierzchni.