Elektryk montujący gniazdko

Czym powinni wyróżniać się pracownicy fizyczni?

Istnieje wiele rodzajów pracy, do których należy posiadać specjalistyczne kompetencje zawodowe, bardziej szczegółowe badania zdrowotne lub aktualizowane uprawnienia. W niektórych sytuacjach trudno wskazać wyraźną granicę pomiędzy pracą fizyczną, a umysłową, ponieważ każde zadanie pracownika na określonym stanowisku wymaga mniejszego lub większego zaangażowania mózgu lub mięśni. Zakres podejmowanych obowiązków w pracy zawsze jednak wymaga posiadania określonych cech fizycznych lub psychicznych, którymi muszą wykazać się rekruci.

Wymagane predyspozycje pracowników fizycznych

Mierzenie przy pomocy poziomicyWiększość prac fizycznych kwalifikowana jest jako typowo męskie zajęcie, ponieważ wymaga sporej siły i wytrzymałości. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, by kobieta, która posiada odpowiednie zaświadczenia lekarskie i cechy fizyczne również podejmowała się tych samych czynności pracowniczych, co mężczyzna na określonym stanowisku. Do najbardziej popularnych i pożądanych na rynku pracy zajęć zaliczyć można prace remontowo-budowlane, czyli np. tynkowanie, murowanie, montaż, rozbiórka oraz roboty ciesielskie. W skład podejmowanych przez pracownika czynności wchodzi także przenoszenie ciężkich przedmiotów oraz obsługa konkretnych sprzętów i maszyn na placu budowy. Wymaga to jednak także umiejętności umysłowych, a często nawet stricte strategicznych. Nie można więc orzec jednoznacznie, że osoba zatrudniona na budowie jest eksploatowana jedynie pod kątem fizycznym.

Elektryk montujący gniazdkoPełen zakres czynności, z jakimi przychodzi mierzyć się zatrudnionym ustala zwykle ich brygadzista, czyli w tym wypadku np. szef budowy. Wzrastającym zainteresowaniem wśród inwestorów współpracujących z dużymi firmami budowlanymi cieszą się stale poszukiwani pracownicy fizyczni do wynajęcia w Łodzi. Działa tam mnóstwo firm, które specjalizują się w poszukiwaniu i rekrutowaniu specjalistów z różnych branż np. na wyjazdy do Niemiec lub państw skandynawskich. Polscy fachowcy są bardzo cenieni zagranicą, a oferowane im wysokie zarobki sprawiają, że coraz więcej rekrutowanych na terenie Łodzi i okolic budowlańców decyduje się na wyjazd zarobkowy. Biorąc udział w różnorodnych projektach również poza granicami Polski, nabierają jeszcze więcej doświadczenia, co tylko potwierdza profesjonalizm firm zajmujących się rekrutacją.

Od pracowników fizycznych, którzy wysyłani są za granicę wymaga się aktualnych badań lekarskich, specjalistycznych certyfikatów i uprawnień oraz bieżących szkoleń BHP. Podstawą przy rekrutacji jest także doświadczenie dotyczące podejmowanej dziedziny oraz wykształcenie kierunkowe. Mile widziane bywa także prawo jazdy kategorii B oraz pewne cechy charakteru, wśród których najważniejszymi są zdolności interpersonalne, otwartość na zmiany oraz umiejętność pracy w grupie. Bez względu na to, czy jest to praca stricte fizyczna czy umysłowa istotną rolę odgrywa także zaangażowanie.