elektrownie słoneczne

Innowacyjne elektrownie fotowoltaiczne

Wiele państw położonych w Afryce posiada jeden wspólny problem, a jest nim mianowicie brak prądu. W Etiopii powstaje elektrownia słoneczna, która ma wpłynąć korzystnie na wyrównanie zapotrzebowania na energię elektryczną.

Elektrownie słoneczne są dobre

elektrownie słoneczneStworzone zostały innowacyjne, hybrydowe elektrownie słoneczne aora. Słupy solarne przypominają ogromne tulipany. Każdy ze słupów solarnych składa się z wieży, która otoczona jest polami zwierciadeł. Ich zadaniem jest śledzenie ruchu słońca, lustra odbijają padające na nie promienie słoneczne w kierunku elementu absorbującego, umieszczonego na samej górze, tak zwanego „tulipana”. Natomiast światło zawierające energię słoneczną ogrzewa powietrze nagromadzone w bańce na samej górze wieży. Woda, która jest nagromadzona w bańce wskutek nagrzewania się przekształcana jest w parę wodną, a to właśnie ona odpowiada za napędzanie turbiny. Nowoczesne elektrownie słoneczne są bardziej czułe oraz pobierają więcej energii słonecznej. Przodują wśród wszelkich elektrowni, nie tylko w państwach, w których istniej duże zapotrzebowanie na energię lub są pozbawione jej całkowicie. Jedne moduł elektrowni słonecznej w Etiopii zajmuje niewielką powierzchnię, jednej trzeciej hektara. Wieża solarna jest w stanie wyprodukować ponad sto kWh energii.

elektrownie słoneczneWystarcza to na zasilenie sześćdziesięciu domów oraz kilku fabryk. Systemy fotowoltaiczne składają się z elementów, jakimi są moduły, panele oraz kolektory słoneczne. W skład systemu wchodzą również elementy dostosowujące wytwarzany przez resztę systemu prąd stały, potrzebny do zasilania wszelkich urządzeń. Aby systemy mogły działać również poza porą, w której świeci słońce wydzielające energię, na przykład w nocy niezbędne jest zastosowanie urządzenia przechowującego nagromadzony prąd przekształcony z energii pozyskanej z promieni słonecznych. Urządzeniem tym jest akumulator, natomiast do zasilania urządzeń zmiennoprądowych niezbędne jest zastosowanie falownika. Podstawowym elementem systemu fotowoltaicznego są ogniwa. To właśnie one odpowiadają za odbiór ciepła i energii słonecznej, a także przechwytywanie promieni słonecznych. Najpopularniejszym materiałem, jaki wykorzystuje się do tworzenia ogniw fotowoltaicznych jest krzem, jednak istnieje również materiał zwany arsenkiem galu. Uważany jest on za najtrwalszy oraz najbardziej wydajny z materiałów wykorzystywanych do tworzenia ogniw, niestety jest niezmiernie drogi.

Dlatego stosuje się go wyłącznie w kosmosie. Ogniwa fotowoltaiczne występują w postaci monokrystalicznej lub polikrystalicznej