planowanie przewiertów

Jak prawidłowo wykonać przewiert?

Od pewnego czasu, widać wyraźną zmianę podejścia, jeśli chodzi o naprawę, czy remont różnych instalacji. Wszystko po to, aby w możliwie jak największym stopniu, uniknąć generowania utrudnień w ruchu, związanych z wykopami. Właśnie dlatego od pewnego czasu dominującym sposobem na naprawę takich instalacji, są odwierty kierunkowe.

Bezpieczne wykonywanie przewiertów

planowanie przewiertówJest to technologia, która znana jest już od dłuższego czasu, dopiero jednak kilka lat temu zaczęto ją wykorzystywać powszechnie. Wpływ na to miało upowszechnienie się odpowiednich maszyn. które są konieczne aby wykonać przewierty sterowane pod kanalizację. Maszyny te to po prostu wiertnice które dodatkowo są wyposażone w szereg różnych czynników. Dzięki temu, jeszcze w trakcie wykonywania odwiertu kierunkowego, można dokonywać mniejszych lub większych korekt trasy danego tunelu. Ogromna zaletą opisywanej metody, która ma największy wpływ na jej popularność, jest fakt, że nie wymaga ona w żadnym stopniu niszczenia terenu, na którym ma powstać dany odwiert. Oznacza to że zarówno nawierzchnia, chodniki, czy też różne zabytki a także obiekty chronione prawnie nie zostaną uszkodzone w trakcie wykonywania danego odwiertu.

wykonywanie przewiertówWażny jest jednak sam przebieg wykonywania naprawy kanalizacji czy też jej budowy, z wykorzystaniem przewiertu. W tym celu wykonywany jest kierunkowy odwiert, którego skutkiem jest powstanie tunelu o określonej średnicy. W tym tunelu, pracownicy danej firmy odpowiadającej za pracę kanalizacji, mogą swobodnie dokonywać poszczególnych zdań, bez żadnego wpływu na ruch na drodze która znajduje się nad nimi. Oczywiście, należy pamiętać o konieczności poprzedzenia każdego przewiertu odpowiednimi badaniami gruntu. Wykonuje się je w celu potwierdzenia, że tak powstały tunel nie naruszy w żadnym stopniu struktury gruntu, co mogłoby się skończyć nawet katastrofą budowlaną. Celem tych badań jest również wstępne oszacowanie kierunku wykonywanego odwiertu tak, aby w możliwie jak najmniejszym stopniu jego trasa odbiegała od linii prostej. Dzięki zaawansowanym wiertnicom, możliwe jest jednak również wykonywanie przewiertu na terenie mocno kamienistym, czy też zakłóconym przez innego rodzaju przeszkody naturalne.

W obecnym czasie bardzo dużym zmianom zaczęły ulegać metody, wykorzystywane do budowy instalacji podziemnych. Bardzo często wykorzystuje się w tym celu takie metody, które nie wymagają tworzenia wykopów. Dzięki temu, można zmniejszyć koszty budowy danej instalacji, oraz nie wpływać negatywnie na komunikację na drodze pod którą ma zostać utworzona dana instalacja.

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej? Odwiedź stronę www.wermmer-przewierty.pl.