geodezja

Jakie metody pracy są wykorzystywane w geodezji?

Prace terenowe, oględziny, inwentaryzacje oraz sporządzanie map – to wszystkie czynności, którymi zajmuje się geodeta. Osoby, które chcą skorzystać z usług, które są wykonywane przez tego specjalistę bardzo często zastanawiają się nad tym, w jaki sposób on bada dany teren. Poniżej przedstawione zostają metody, które są stosowane w geodezji.

Geodezja – metody pomiarów

geodezjaDo najważniejszych zadań geodety należą pomiary. Pomiary dzielimy na sytuacyjne oraz wysokościowe. Pomiary sytuacyjne określają kształty danych obiektów oraz zależności między innymi obiektami przy ustaleniu odpowiedniej skali i układu współrzędnych. Obiekty te są punktowe. Pomiary wysokościowe, jak sama nazwa wskazuje mają na celu określenie położenia obiektu pod względem wysokościowym. W tym celu używa się sprzętu, jakim jest niwelator, po czym dany punkt oznacza się reperami, które mówią o wysokości nad poziomem morza. Pomiary niwelacyjne są podstawowymi czynnościami, jakimi zajmują się usługi geodezyjne. Niwelacja może przybierać różne rodzaje. Wyżej wspomniano o niwelacji geometrycznej (przy użyciu niwelatora), ale również wyróżniamy niwelację trygonometryczną, gdzie stosuje się tachimetry lub teodolity, niwelację barometryczną, fotogrametryczną i hydrostatyczną. Geodeta wykonuje także pomiary za pomocą różnych innych metod. Mierzy kąty pomiędzy danymi obiektami. Taka metoda nazywa się triangulacja i jest stosowana przy określaniu kształtów i rozmiarów ziemi.

Wykorzystując współrzędne geodezyjne wykonywane są pomiary poligonowe. Profesjonalna geodezja Poznań we współczesnym świecie jest niezwykle nowoczesną nauką. Wszystko dlatego, że wdrożono cyfryzacje i dzięki temu pomiary stały się łatwiejsze. Dobrym przykładem może być wykorzystywanie sprzętu GPS. Pozwala on na dokładne określenie współrzędnych geograficznych bez zbędnych i trudnych pomiarów. GPS jest kompatybilny z satelitą, natomiast w późniejszym czasie dane są zaczytywane do komputera i dzięki temu powstają bardzo dobre i nowoczesne mapy cyfrowe. Usługi geodezyjne opierają się także na teledetekcji. Chodzi tutaj głównie o fotografię lotniczą. Bez tego nie byłoby dobrych map topograficznych, ponieważ są tworzone właśnie na podstawie zdjęć lotniczych lub satelitarnych.

Geodezja jest nauką lub zawodem, który stale się rozwija. Być może za jakiś czas będą jeszcze lepsze metody geodezyjne, które pozwolą na ułatwienie prac. Póki co mamy spore ułatwienia dzięki analizom, które są zawarte w internecie. Na wielu portalach możemy znaleźć ewidencje gruntów, położenie infrastruktury oraz mapy tematyczne.