toczenie

Na czym polega toczenie?

W wielu zakładach przemysłowych stosuje się rożne rodzaj obróbki. Jedną z nich jest obróbka wiórowa czyli toczenie. Ten rodzaj obróbki metali, ale nie tylko tego materiału stosuje się w przypadku jeśli chcemy obrobić powierzchnie, które mają kształt bryły obrotowej.

Obrabianie metali poprzez toczenie

toczenieW jednym z zakładów, gdzie wykonuje się toczenie na obrabiarkach na Śląsku możliwe jest również uzyskanie innych kształtów. Jeśli chodzi o sam proces toczenia to polega ono na oddzielaniu przy pomocy noża tokarskiego kolejnych warstw elementów, tak aby uzyskać odpowiedni kształt jak i wymiarów. Ten rodzaj obróbki wykonuje się narzędziem nazywanym tokarką. Podstawowymi ruchami podczas obróbki w tej maszynie są ruchy obrotowe obrabianego elementu jak i ruchy prostoliniowe i posuwane narzędzia. Metody toczenia można podzielić na kilka klasyfikacji. Pierwszą z nich jest podział ze względu na rodzaj narzędzia w tokarce. Wyróżnić tutaj można metodę punktową, obwiedniową jak i kształtową. Kolejnym podziałem metod toczenia jest klasyfikacja ze względu na oś obrotu obrabianego przedmiotu, można tutaj wymienić toczenie pionowe oraz poziome. Następna klasyfikacja jest ze względu na rodzaj powierzchni poddawanej obróbce.

toczenieWystępuje w tej kwestii toczenie zewnętrzne czyli obtaczanie jak i toczenie wewnętrzne czyli roztaczanie oraz wytyczanie. Innym podziałem metod toczenia jest te ze względu na kierunek ruchu posuwanego narzędzi. Wymienić tutaj można toczenie kopiowe, poprzeczne jak i toczenie wzdłużne. Ostatnim, rodzajem podziału jest ten ze względu na parametry skrawania. Wymienić tutaj można takie rodzaje toczenia jak zgrubne, lekkozgrubne, półwykańczające, wykańczające jak i wykańczająco – gładkościowe. Tokarki są wyposażone w narzędzia obróbcze, którymi najczęściej są wiertła albo specjalistyczne noże tokarskie. Tokarki można podzielić na kołowe. Tutaj występują tokarki produkcyjne, uniwersalne, precyzyjne, ciężkie, kopiarki czy wielonarządowe. Poza tym wyróżnia się również tokarki specjalistyczne, zataczarki, zegarmistrzowskie, automaty jak i półautomaty, rewolwerowe, uchwytowe oraz tarczowe i karuzelowe. Obecnie wiele tokarek jest wyposażonych w sterowanie komputerowe, tak zwane numeryczne. Tokarki z systemem CNC znacznie ułatwiają pracę. Sprawiają, że wystarczy zaprogramować sposób obrabiania oraz to, jak dany element ma wyglądać, jakie ma mieć parametry i wymiary.

Dzięki temu uzyskać można powtarzalność, co w przypadku obrabiania ręcznego na tokarce było wręcz niemożliwe jak i cała praca była bardziej czasochłonna. Co wpływało na wydajność zakładów, gdzie taką obróbkę wykonywano.