okna

Rodzaje okien drewnianych

Dawniej, ale również i dziś okna (bardziej ich ramy) wykonywane są z drewna. Jest to materiał dość solidny jak i wytrzymały, a do tego świetnie się prezentuje. Okna drewniane można spotkać w wielu starych kamienicach, ale i nowoczesnych domach.

Okna i ich budowa

oknaKonstrukcje okien drewnianych można podzielić na różne typy, które w danym artykule zostaną przedstawione. Pierwszym tym okna drewnianego jest okno krosnowe. W tym rodzaju okna rama jego jest zbudowana z jednego kawałka materiału. Przekrój takiej ramy jest prostokątny. Okna tego typu to najczęściej okna oszklone pojedynczo. Jeśli chodzi o parametry, to mają one mała izolacyjność akustyczną jak i termiczną. Okna krosnowe są montowane w taki sposób, że bok dłuży jest prostopadły do muru. Innym rodzajem okna drewnianego jest okno ościeżnicowym. Takie okno nazywane jest również oknem polskim. Ten typ okien zbudowany jest z ościeżnicy do której mocuje się skrzydła okienne (najczęściej podwójne). Jeśli chodzi o skrzydła, to jedno otwiera się do środka a drugie na zewnątrz. Kolejny typ to okna skrzynkowe. W przypadku tego okna jego rama jest zbudowana zarówno z krosna jak i ościeżnicy. Do ramy w takim okien są mocowane skrzydła okienne, które otwierają się do środka. Skrzydło zewnętrzne jest trochę mniejszych wymiarów co wewnętrzne.

oknaPodobnym typem okna jest okno półskrzynkowe. Ono również składa się z ościeżnicy, jednak w tym przypadku składa się również z poziomych elementów krosna, które nazywa się kośnikami. Inny typ okna drewniane to okno szwedzkie czyli zespolone. Okna tego rodzaju posiadają podwójne skrzydła, które są ze sobą połączone przy pomocy specjalnych śrub. Okna te zawieszana są na ramie przy pomocy wspólnego zawiasu. Ten rodzaj okien z ramą drewnianą jest w Polsce bardzo popularne i stosuje się go w naszym kraju już od ponad czterdziestu lat. Ostatnim rodzajem okna z ramą drewnianą jaki zostanie omówiony to okna jednoramowe. Okna tego typu są zbudowane z ramy jak i z pojedynczych skrzydeł. Skrzydła okienne w tym przypadku są wykonane z trzech warstw drewna, które są ze sobą sklejone. Aby konstrukcja ramy okna się nie wypaczyła odpowiada za to układ włókien. Szydłaka tego rodzaju okien są szybami zespolonymi. Zestawy szyb w takim oknie są ze sobą połączone specjalną i niezastąpiona uszczelką. To właśnie na tym rodzaju okna drewnianego opiera się budowa jak i wygląd popularnych obecnie okien aluminiowych czy PCV.

Drewniane okna nada są bardzo popularne i wiele osób je stosuje. Jednak obecnie posiadają one bardzo dobrą izolacyjność zarówno termiczną jak i akustyczną. Poza tym takie okna są bardzo szczelne, ale nadal świetnie się prezentują.

Więcej na http://www.iokno.eu